Press - [2019-08-26] Minskat bilstöd en konsekvens av ny lagstiftning