Press - [2019-10-28] Färre elever får särskilt stöd