Press - [2019-10-31] Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård