Press - [2019-11-26] Avtal om samarbete kring information om ovanliga diagnoser med Socialstyrelsen upphör