Press - [2019-11-27] Att leva med Addisons sjukdom: Det kändes som jag inte togs på allvar