Press - [2019-12-15] Scott, 12 år, ser annorlunda ut men är samtidigt som alla andra