Press - [2019-12-16] 17-åriga Polly måste ha nya lungor för att överleva