Press - [2020-01-29] ”Vi har förberett oss i ett och ett halvt år”