Press - [2020-02-24] Ny satsning ska öka patientmedverkan