Press - [2020-02-28] Kring många diagnoser är det skralt med kunskap. Det är därför Centrum för sällsynta diagnoser Syd finns.