Press - [2020-03-09] Redaktör till Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska