Press - [2020-03-10] God livskvalitet målet med vård och omhändertagande vid ALS