Press - [2020-04-07] 88 anfall och 20 år innan mannen fick sin diagnos