Press - [2020-04-09] Enighet i Riksdagen om smittskyddspeng till riskgrupper