Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ett nytt sällsynt skottår!

Nytt år med nya möjligheter. I år är det skottår, ett år med fler dagar än normalt. I den julianska och gregorianska kalendern förlängs året med en skottdag, som läggs till i slutet av februari månad. Vi kallar den Sällsynta dagen! Flera arrangemang kommer att genomföras under året, på Sällsynta dagen och andra dagar, i Sverige och i världen.

Publicerad: 2020/01/01 Senast uppdaterad: 2020/01/01