Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Europeisk undersökning om sällsynta endokrina tillstånd

De europeiska referensnätverket för sällsynta endokrina tillstånd, Endo-ERN, genomför en undersökning för att få in synpunkter och erfarenheter från personer som lever med sällsynta endokrina tillstånd och deras närstående gällande behov av prioriterad forskning i Europa.

Undersökningen genomförs för att få en bättre förståelse för behov och utmaningar inom området.

Undersökningen är tillgänglig på svenska och pågår till i slutet av mars månad 2020.

Publicerad: 2020/02/19 Senast uppdaterad: 2020/02/19