Artiklar - [2020-02-19] Europeisk undersökning om sällsynta endokrina tillstånd

Europeisk undersökning om sällsynta endokrina tillstånd

De europeiska referensnätverket för sällsynta endokrina tillstånd, Endo-ERN, genomför en undersökning för att få in synpunkter och erfarenheter från personer som lever med sällsynta endokrina tillstånd och deras närstående gällande behov av prioriterad forskning i Europa.

Undersökningen genomförs för att få en bättre förståelse för behov och utmaningar inom området.

Undersökningen är tillgänglig på svenska och pågår till i slutet av mars månad 2020.