Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hela Sverige rockar sockorna den 21 mars!

Har du några olika strumpor hemma? Vad bra! Ta på dig en rutig och en skär eller en med frukt och en med bär och rocka sockorna på Internationella Downs syndromdagen. Då hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Med olika sockor på fötterna, sång och musik uppmärksammas idag Internationella Downs syndromdagen. Svenska Downföreningen, en ideell förening, som står bakom satsningen och som uppmanar alla att rocka sockorna och slå ett slag för att olika är bäst.

Publicerad: 2020/03/21 Senast uppdaterad: 2020/03/21

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se