Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hela Sverige rockar sockorna den 21 mars!

Har du några olika strumpor hemma? Vad bra! Ta på dig en rutig och en skär eller en med frukt och en med bär och rocka sockorna på Internationella Downs syndromdagen. Då hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Med olika sockor på fötterna, sång och musik uppmärksammas idag Internationella Downs syndromdagen. Svenska Downföreningen, en ideell förening, som står bakom satsningen och som uppmanar alla att rocka sockorna och slå ett slag för att olika är bäst.

Publicerad: 2020/03/21 Senast uppdaterad: 2020/03/21