Artiklar - [2020-03-27] SIP för barn och vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

SIP för barn och vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildning SIP syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).