Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

En prinsessa kommer till världen

Efter knappt nio månaders väntan tittade hon ut – vår efterlängtade Eleonora. Hennes mamma Emmas graviditet var normal och komplikationsfri, förlossningen likaså även om Eleonora behövde hjälp ut med sugklocka. På BB delade vi rum med en annan familj, vars barn skrek mycket och ofta. Eleonora var tyst och stillsam, vi tänkte att vi haft turen att få en ”snäll” flicka. Amningen fungerade bra, Eleonora sökte efter Emmas bröst och åt bra. Vi väntade på den rutinmässiga hemgångsundersökningen, vi såg fram emot att få komma hem.