Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Leo, 5 år, med Alagilles syndrom

En vanlig familj med en vanlig liten kille “ja, det är aldrig roligt att höra att det är något fel på ens barn”. Som att det skulle hjälpa? Dessa ord har ekat i mitt huvud sedan dess men de har också vägts upp av många andra fina kontakter med läkare och sjukvårdspersonal som varit varma och stöttande när vi har behövt det.