Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Fem nya filmer om kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning. Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk.

Filmen är ett samarbetsprojekt mellan Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska

Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Del 1 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150309

Uppmärksamhet del 2 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150310
Korta arbetspass och tid för återhämtning är bra metoder för den som lätt blir störd i sin uppmärksamhet. Johanna Björk berättar mer.

Exekutiva funktioner del 3 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150311
Johanna Björk berättar om strategier för den som har svårt att planera, strukturera och hålla fokus, exekutiva funktioner. Hörselskydd kan vara bra för den som har svårt att sätta igång och koncentrera sig på en uppgift

Perception del 4 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150312
Det vi hör, ser och känner (perceptionen) påverkas bland annat av stress. Johanna Björk berättar om hur vi tolkar våra sinnen.

Motivation del 5 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150313
Motivation och lust hänger ihop. Därför kan det vara svårt att göra tråkiga saker. Johanna Björk ger tips om hur vi kan använda struktur och uppmuntran för att genomföra uppdrag.