Film - [2020-04-01] Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna. Dr Christopher Lindberg och koordinator Karin Håkansson presenterar sitt arbete och expertteam.

Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser Väst, Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser.

Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg