Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Cecilias Story - Därför behöver vi nationell samordning för sällsynta diagnoser i Sverige

Se filmen om Cecilia som handlar om - Att ha en sällsynt diagnos som innebär kognitiva funktionsnedsättningar, - Att göra personen mindre beroende av anhöriga genom nationell samordning,

Riksförbundet Sällsynta diagnoser kräver resurser, långsiktighet och ansvarsfördelning för att Cecilia och andra med sällsynta behov ska få ett bättre liv.

Inspelat den 20 jan. 2021