Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Doktorn frågar - Unga Reumatiker

 I det första avsnittet av Doktorn frågar pratar Unga Reumatiker om transition, övergången från barn- till vuxenvården. Patientpanelen delar med sig av sina erfarenheter av transition och den oro och de förhoppningar de själva hade.Vi pratar också om vikten av stöd, delaktighet och specialiserade team.

I podden Doktorn frågar vänder Unga Reumatiker på det klassiska konceptet ”fråga doktorn”, så att det istället är doktorn som frågar och patienterna som svarar.

Moderator: Madeleine Beermann Patientrepresentanter: Cajsa Helin Hollstrand och Ellen Hedberg Doktor: Karin Palmblad, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Podden produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie.

Övergångar

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser har deltagit i Riksförbundet Sällsynta diagnosers projekt, "Sällsynt Övergång" genom att kartlägga och samla information såsom studier och modeller för övergång.