Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Timglaset

Intervjuer med inspirerande förebilder och fängslande livsöden. Gemensamt för alla intervjuade personer är att de lever med någon slags funktionsnedsättning.

Intervjuer med inspirerande förebilder och fängslande livsöden. Gemensamt för alla intervjuade personer är att de lever med någon slags funktionsnedsättning.

Intervju med Ninnie som har muskelsjukdomen spinal muskelatrofi och lever med personlig assistans. När hon blev nekad att adoptera på grund av sin funktionsnedsättning, blev hon mot alla odds tvåbarnsmamma.

Intervju med Maria som brinner för mångfald, lika rättigheter och fri rörlighet. Hon har nyligen gått med i Folkpartiet och står listad som kandidat nummer 11 till Europaparlamentet. Maria föddes med benskörhet och har sen tidig ålder ett starkt rättvisetänk.