Podcast - [2020-03-31] Ungdomar talar om öppenhet och om sällsynta diagnoser

Ungdomar talar om öppenhet och om sällsynta diagnoser

Hur öppen bör man vara om sin sällsynta diagnos när man är ung och får nya vänner, klasskamrater och lärare?

Ungdomar intervjuas under en sammankomst arrangerad av (nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser (NKSD) i Norge. Ungdomarna delar med sig av sina erfarenheter och ger råd. Deras erfarenheter kan vara till nytta både för ungdomar, föräldrar, lärare och andra intresserade.