Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom- Familjevistelse

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med 22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Tid

13 dec 11:00 - 17 dec 13:00, 2021

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås

Ort

Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

Arrangemangstyp

Familjevistelse

Målgrupp

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Kontaktuppgifter 

Cecilia Stocks, koordinator, 031-750 91 42, cecilia.stocks@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

Sista anmälningsdatum

9 september 2020

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Phelan-McDermids syndrom

Synonymer: 22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet-

Publicerad: 2020/02/21 Senast uppdaterad: 2021/06/14