Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

En digital föreläsningsdag - Patientberättelser möter experter inom det sällsynta området

Mun-H-Center, kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd, Västra Götaland

Bjuder den 18 november till en digital föreläsningsdag där patientberättelser möter experter
inom det sällsynta området.

Dagen är kostnadsfri och du kan anmäla dig till hela dagen eller delar av dagen.

Tid

18 nov 09:00 - 17

Plats

Webinair

Arrangör

Mun-H-Center, kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd, Västra Götaland.

Sista anmälningsdatum

6 november 2020

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2020/10/21 Senast uppdaterad: 2020/10/21

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.