Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom - utbildningsdagar

Utbildningsdagar via live-streaming

Ågrenska arrangerar två utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser.

Dagarna äger rum i samband med familjevistelsen. Fortbildningen ger aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar samtidigt.

Tid

14 dec 08:30 - 15 dec 16:15

Plats

I dagsläget erbjuder vi enbart utbildningsdeltagare att medverka vi live-streaming, detta på grund av covid-19 situationen

Arrangör

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Målgrupp

Personal inom vård och habilitering, personliga assistenter, personal i förskola, skola, korttidsverksamhet och mor- och farföräldrar.

Kontaktuppgifter 

Cecilia Stocks, koordinator, 031-750 91 42, cecilia.stocks@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

Pris

2 950:- via live-streaming 1 person, alternativt 8 700:- via live-streaming 3-7 personer

Sista anmälningsdatum

2 dec 2021

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/12/08 Senast uppdaterad: