Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar, familjevistelser, vuxenvistelser, syskonträffar, kompetensutvecklingdagar, konferenser och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

September 2021
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kurser och aktiviteter

  • Hälsa och rörelse för personer med IF

    Hur kan vi öka förutsättningarna för en god hälsa hos barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning?


  • Föräldraträffar - online
    Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska bjuder in till digitala och kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.Träffarna ger tillfälle att ta upp frågor, samtala och reflektera kring vardagslivet och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.Gruppen träffas två gånger och du ska ha möjlighet att delta båda gångerna. Det är bra om du/ni planerar att sitta ostört för att kunna samtala.


Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26