Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Coffin-Siris syndrom - Familjevistelse

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Coffin-Siris syndrom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Vistelsen planerades till 2020 men på grund av Covid-19 situationen ställdes vistelsen in och flyttades till 2021. Det var ett stort söktryck till vistelsen och för att kunna erbjuda alla sökande familjer plats kommer det att arrangeras två vistelser under 2021 vilket innebär att vi kan erbjuda ytterligare familjer plats. Vi kommer kontakta nya sökande familjer med information om till vilken av veckorna vi kan erbjuda plats. Välkommen med ansökan!

Tid

15 nov 11:00 - 19 nov 13:00

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

Arrangemangstyp

Familjevistelse

Kontaktuppgifter 

Anna-Karin Björnström, koordinator, 031-750 91 41, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Sista anmälningsdag

19 aug 2021

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/06/14 Senast uppdaterad: 2021/06/23