Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ehlers-Danlos syndrom, EDS - utbildningsdag

En kursdag för dig som i ditt yrke behöver medicinsk kunskap om Ehlers-Danlos syndrom, EDS

Tid

26 nov 09:00 - 16:30, 2020

Plats

På plats el via streaming.

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen.

Ort

Hovås

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Arrangemangstyp

Kurs

Målgrupp

Vårdpersonal inom barnavårdscentraler, vårdcentraler och habilitering

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor

1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch. Livestreaming:1 000 kr/person (exkl. moms). (Grupprabatt för streaming till arbetslag, se nedan.)

Sista anmälningsdatum

5 nov 2020

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/04/27 Senast uppdaterad: 2020/04/27

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.