Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Kurser och föreläsningar
En kurs som ger dig medicinsk och pedagogisk kunskap för att skapa trygghet.

Vad gör jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Vad beror det på och hur kan jag på bästa sätt bemöta situationen?

Denna kurs live-streamas också via Zoom

Tid

11 nov 13:30 - 16:30 2021

Plats

På Ågrenska, Lilla Amundön, eller digitalt via Zoom

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Målgrupp

Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, boende, daglig verksamhet, personlig assistans, föräldrar och andra närstående.

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se
Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Sista anmälningsdatum

24 okt 2021

Pris

995 kr (exkl. moms). Pris för live-streaming, se nedan.

  • En uppkopplad enhet, en person: 995 kr (exkl. moms)
  • En uppkopplad enhet, 3 - 6 personer: 2 900 kr (exkl. moms)
  • En uppkopplad enhet, fler än 6 personer: Vi mailar offert efter er anmälan.

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/12/08 Senast uppdaterad: