Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Föräldraträffar - online

Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska bjuder in till digitala och kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.

Träffarna ger tillfälle att ta upp frågor, samtala och reflektera kring vardagslivet och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Gruppen träffas två gånger och du ska ha möjlighet att delta båda gångerna. Det är bra om du/ni planerar att sitta ostört för att kunna samtala.

Tid

29 september och 20 oktober 2021, kl 09.30-11.30

Plats

Digital (länk mejlas vid senare tillfälle)

Arrangör

Föräldraträffarna ordnas i samarbete med Ågrenska och leds av Cecilia Stocks, socionom, och Astrid Emker, pedagog, samt Katja Ekholm, sjuksköterska/barnmorska, CSD Karolinska.

Målgrupp

Föräldrar till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Senast den 13 september 2021

Anmälan mejlas till: Katja.Ekholm@sll.se
Ange ditt namn och telefonnummer.


Övriga frågor besvaras av
: Eva Ekblom på Tfn: 08-517 756 26

Information om evenemanget

CSD Karolinska Länk till annan webbplats.


Publicerad: 2021/03/31 Senast uppdaterad: 2021/08/25