Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Föräldraträff online

Ågrenska i samarbete med Sjukvårdsregionalt Centrum för sällsynta diagnoser Väst, bjuder in förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff. Träffarna är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Tid

3 juni 2021 , 13.00-16.00

Plats

Träffarna sker digitalt via Zoom
Vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum, anslutning sker lätt via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kontrollera bara att enheten du kommer använda har fungerande högtalare, kamera och mikrofon.

Arrangör

Ågrenska i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser, Väst

Träffarna leds av Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom

Målgrupp

Föräldrar till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.

Kontaktuppgifter 

Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Astrid Emker

Ange ditt namn och telefonnummer.

Information om evenemanget

Ågrenskalänk till annan webbplats


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/03/31 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se