Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Föräldraträff online

Träffarna är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Ågrenska i samarbete med Sjukvårdsregionalt Centrum för sällsynta diagnoser Väst, bjuder in förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff. Träffarna är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Tid

14 juni 2021 , 13.00-16.00

Plats

På Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås.
Vi anpassar träffarna utifrån rådande restriktioner avseende Covid-19.

Arrangör

Ågrenska i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser, Väst

Träffarna leds av Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom

Målgrupp

Föräldrar till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.

Kontaktuppgifter 

Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Astrid Emker

Ange ditt namn och telefonnummer.

Information om evenemanget

Ågrenska Länk till annan webbplats.


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/03/31 Senast uppdaterad: