Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Från barn till vuxen i vård och habilitering - utbildningsdag

Ågrenska inbjuder till en utbildningsdag om övergången från barn till vuxen inom vården och habiliteringen.

Att gå från barn till vuxen innebär för alla stora förändringar i tillvaron. För ungdomar med en sällsynt diagnos, eller en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, kan denna övergång innebära än fler utmaningar. Som vuxen saknas ofta en naturlig tillhörighet inom vården för en person med många olika symtom. Övergången från exempelvis barn- till vuxenhabilitering, samt annat stöd från samhället, medför stora förändringar.

Under denna kursdag belyser vi utmaningar och framgångsfaktorer för bra övergångar från barn till vuxen inom vården och habiliteringen. Du får ta del av aktuell forskning och projekt som belyser erfarenheter och framgångsfaktorer för att underlätta övergången mellan det barn- och vuxenorienterade stödet.

Dagen genomförs i samverkan med CSD Väst.

Tid

15 okt 09:00 - 16:00 2020

Plats

På plats eller via streaming

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen.

Ort

Hovås

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Arrangemangstyp

Kurs

Målgrupp

Personal inom habiliteringen och vården.

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se
Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Sista anmälningsdatum

24 september 2020

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/08/31 Senast uppdaterad: 2020/08/31

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.