Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Kan själv! - barns rätt i fokus

Under denna konferensdag får du kunskap om barns rättigheter, med fokus på barn med funktionsnedsättning.

Tid

20 maj 09:00 - 16:30 2021

Sista anmälningsdatum

26 april 2021

Plats

Ågrenska i Hovås alternativt digitalt via Zoom

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Målgrupp

Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, boende och personlig assistans.

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris

1 475 kr (exkl. moms).
För rabatter vid deltagande via streaming:

  • En uppkopplad enhet, en person: 1 475 kr (exkl. moms) 
  • En uppkopplad enhet, 3 - 6 personer: 4 350 kr (exkl. moms) 
  • En uppkopplad enhet, fler än 6 personer: Vi mailar offert efter er anmälan.

.

Mer information och anmälan

Anmälan länk till annan webbplats


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/04/12 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se