Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

RDD Webinar: How to effectively approach media to boost your Rare Disease Day campaign

EURORDIS - bjuder in till webinar: Sällsynta dagen seminarium på engelska, om hur man kontaktar media för att få uppmärksamhet för föreningens aktiviteter i samband med Sällsynta dagen 2021.

Tid

9 december 16: 00-18:00

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EURORORDIS

EURORDIS-Rare Diseases Europe is a unique, non-profit alliance of 932 rare disease patient organisations from 73 countries that work together to improve the lives of the 30 million people living with a rare disease in Europe.

Publicerad: 2020/12/09 Senast uppdaterad: 2020/12/09

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsn@sll.se