Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Syskon i fokus

Hur kan vi stötta syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning?

Vad säger forskningen om situationen för syskon? Och vad upplever syskon själva efter att ha vuxit upp med en bror eller syster med funktionsnedsättning?

Tid

25 nov 09:00 - 16:30 2021

Sista anmälningsdatum

7 nov 2021

Plats

Hörsalen, Ågrenska alt. online via live-streaming

Arrangör

Projekt Syskon i fokus

Målgrupp

Personal på boenden, daglig verksamhet, skolan/särskolan och i korttidsverksamhet

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris

200 kr, inkl. moms (subventionerat pris tack vare ekonomiskt stöd från Solstickan)

Mer information och anmälan

Anmälan Länk till annan webbplats.


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/04/12 Senast uppdaterad: