Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter: Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter: Läs mer

Stäng meddelande

Syskonläger

Nu har du möjligheten att anmäla dig till ett läger för ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning. 20 ungdomar i åldern 14-19 år ges möjlighet att delta. Syftet är att få känna gemenskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Tid

8 sep 11:00 - 11 sep 13:30

Plats

Ågrenska

Ort

Göteborg

Arrangör

Lägret finansieras av löpare i Göteborgsvarvet 2020 som valt att springa för välgörenhet till förmån för Ågrenska och en sällsynt god sak.

Arrangemangstyp

Syskonvistelse

Målgrupp

Anhörig till person med funktionsnedsättning
Anhörig till person med sällsynt diagnos

Kontaktuppgifter

Samuel Holgersson, 031-750 91 16, samuel.holgersson@agrenska.se
Astrid Emker, 031-750 91 21, astrid.emker@agrenska.se
Linda Kjellgren Öhman, 031-750 91 27, linda.ohman@agrenska.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor

Kostnadsfritt, finansieras av löpare i Göteborgsvarvet 2020.

Sista anmälningsdatum

8 juni 2020

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/02/21 Senast uppdaterad: 2020/02/21

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.