Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Ungdomsvistelse - Inställd

Ågrenska inbjuder till Ungdomsvistelse

Tid

Obs! 25-29 maj Inställd

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås

Ort

Hovås

Arrangör

Ågrenska

Arrangemangstyp

Ungdomsvistelse

Målgrupp


Kontaktuppgifter 

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig 031-750 91 68 annica.harrysson@agrenska.se
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig 031-750 91 70 anncatrin.rojvik@agrenska.se
Clary Cameras, administratör, 031-7509162, clary.cameras@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

Sista anmälningsdatum


Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2020/02/21 Senast uppdaterad: 2020/02/21

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.