Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Välkommen till en digital informationskväll om hypospadi

Evenemanget sker i samarbete mellan DSD-teamet och Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset.

Tid

Onsdagen den 26 maj 2021, kl 18.00 – 20.00

Plats

Online. Du kan ansluta via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Arrangör

Evenemanget sker i samarbete mellan DSD-teamet och Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset och är kostnadsfritt.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig främst till dig som är vuxen med hypospadi. Under kvällen kommer information presenteras om orsak, utredning och diagnostik, behandlingsmöjligheter samt pågående forskning. Det kommer finnas möjligheter att via chatt ställa frågor till föreläsarna.

Kontaktuppgifter 

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor till föreläsarna via mail. Vi kan inte heller svara på frågor som gäller dig personligen.


Om du har andra frågor kring temadagen, vänligen kontakta Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset på email: charlotte.willfors@ki.se.

Pris

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdatum

20 maj


Anmälan till dagen görs via hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser under temadagar och krävs för att få den länk som behövs för att logga in till eventet.

Anmälan

www.karolinska.se/sällsyntadiagnoserlänk till annan webbplats


Publicerad: 2021/03/31 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se