Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

”Varför ska jag göra det här?”

Välkommen till en inspirerande kurs om att göra aktiviteter tillgängliga och begripliga. För dig som arbetar med barn/unga med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Tid

2 nov, 13:00 - 16:30, 2021

Sista anmälningsdatum

10 okt 2021

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås alternativt digitalt via live-streaming

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Målgrupp

Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, boende och personlig assistans.

Kontaktuppgifter 

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris

995 kr (exkl. moms). 10 % rabatt vid anmälan av tre personer, eller fler, från samma arbetsplats.

Mer information och anmälan

Anmälan Länk till annan webbplats.


Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2021/04/12 Senast uppdaterad: