Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Prader-Willis syndrom hos vuxna

Varmt välkommen att delta i en live-streamad temadag om Prader-Willis syndrom hos vuxna.
Evenemanget sker i samarbete mellan Prader-Willi föreningen i Sverige och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset och är kostnadsfritt.

Tid

12 mars 09:00 - 12:10

Plats

Online
Du kan ansluta via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Arrangör

Prader-Willi föreningen i Sverige och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp


Kontaktuppgifter 

Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset,
charlotte.willfors@ki.se

Pris

-

Sista anmälningsdatum

5 mars


Program och anmälan

www.karolinska.se/sällsyntadiagnoserlänk till annan webbplats


Publicerad: 2021/02/08 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se