Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Precisionsmedicin - vägen till ett bättre liv och lägre
kostnader för vården!?

Webbinarium - streaming via länk

Tid

Fredagen den 9 oktober, 2020
Kl 09.00-11.00

Plats

Webbinarium

Ort


Arrangör

Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska

Arrangemangstyp

Webbinarium

Målgrupp

För dig som arbetar med sällsynta diagnoser

Kontaktuppgifter 

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se

Anmälan

mikaela.friedman@ki.se

Sista anmälningsdatum


Länk

Länk till mötet skickas några dagar innan mötet.

Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett interaktivt webbinarium där vi tillsammans samtalar kring vad precisionsmedicin är, vilka förväntningar som finns på precisionsmedicin, vad precisionsmedicin kan ha för inverkan på livskvaliteten och vilka hälsoekonomiska aspekter som finns.

Program

  • Förväntningar på precisionsmedicin. Vad innebär det för livskvaliteten för den som lever med cancer
    eller ett sällsynt hälsotillstånd?
    Vad gör vi idag och hur ser morgondagen ut?
    Samtal mellan patientföreträdare och läkare.
  • Hälsoekonomiska bedömningar och prioriteringsfrågor för precisionsmedicin
  • Frågestund


Publicerad: 2020/08/20 Senast uppdaterad: 2020/08/20

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.