Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Sällsynta diagnoser- Vad lär vi oss av Covid-19?

Kommissionen för Innovativa Särläkemdel bjuder in till ett webinarium den 23 oktober, där vi diskuterar hur vi ska säkerställa en jämlik tillgång till vård och behandling i spåren av coronakrisen. Sammanfattning av de senaste och viktigaste nyheterna gällande sällsynta diagnoser.

Tid

23 oktober, 11.00-12.00

Plats

Webbinair

Arrangör Kommissionen för Innovativa Särläkemedel

Arrangemangstyp

Webbinarium

Målgrupp

För dig som arbetar med sällsynta diagnoser

Agenda
 1. Presentation av Covid-19-undersökningen
  Malin Grände, Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.
 2. Lika vård för alla - vad behövs? Ett politiskt perspektiv
  Acko Ankarberg KD) och Bengt Eliasson (L), Ledamöter i Riksdagens socialutskott.
 3. Hur kan tillgången till särläkemedel bli bättre?
  Maria Arroyo, Sanofi samt
  Mattias Bankel, Amcius från Kommissionen för Innovativa Särläkemedel.
 4. Frågor från publiken.

Anmälan

 Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Länk

Mer information om kommissionenlänk till annan webbplats


Publicerad: 2020/10/05 Senast uppdaterad: 2020/10/05

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.