Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Turners syndrom

Välkommen till ett webbinarium om Turners syndrom
Evenemanget sker i samarbete mellan Turnerföreningen och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset och är kostnadsfritt.

Tid

Torsdagen den 27/5 kl 14.00 – 17.00

Plats

Online. Du kan ansluta via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Arrangör

Evenemanget sker i samarbete mellan Turnerföreningen och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till vårdpersonal och kommer handla om behov vid olika livsfaser vid diagnosen Turners syndrom. Programmet innehåller bla patientberättelser, riktlinjer inom vården samt ny forskning kring kognition och psykiatrisk samsjuklighet vid Turners syndrom.

Kontaktuppgifter 

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor till föreläsarna via mail. Vi kan inte heller svara på frågor som gäller dig personligen.

 

Om du har andra frågor kring temadagen, vänligen kontakta Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset på email: charlotte.willfors@ki.se.

Pris

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdatum

21 maj 2021


Program och anmälan

www.karolinska.se/sällsyntadiagnoserlänk till annan webbplats


Publicerad: 2021/03/25 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se