Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbsändning - Sällsynta dagen 2021

I år ger Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst, tillsammans med en mängd aktörer, dig som arbetar inom vården eller annan stödfunktion i samhället samt dig som är patient, närstående eller annan intresserad möjlighet att på webben ta del av fakta, livsberättelser, intervjuer och musik – allt om sällsynta diagnoser.

Tid

28 feb 00:00 - 23:00

Plats

Webbsändning

Arrangör

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst, tillsammans med Ågrenska, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Mun-H-Center, Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska,
NOC – Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser och Sällsyntafonden.

Arrangemangstyp

Webbsändning

Målgrupp

Vårdgivare, patient, närstående eller annan intresserad

Kontaktuppgifter 

Centrum för sällsynta diagnoser Väst
Veronica Hübinette
E-post: csd@vgregion.se
Mobil: 0736-60 16 89

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Emma Lindsten
E-post: emma.lindsten@sallsyntadiagnoser.se
Mobil: 0734-16 14 33

Mun- H-Center
Anna Ödman, tf. klinikchef och specialisttandläkare i ortodonti
E-post: anna.odman@vgregion.se
Mobil: 0722-04 46 97

Pris

Gratis

Länk

Mer information om evenemangetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad: 2021/02/14 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se